Инвестиционна стратегия и нашият подход към инвеститорите

Къде предлагаме инвестиционно консултиране

Ние фокусираме нашите инвестиционни консултации върху бизнеса в Европа, Африка, Близкия Изток и Южна Азия. Помагаме на компаниите да се развиват в предизвикателна бизнес среда и условия.
Работим там, където можем да постигнем най-голямо въздействие върху развитието. Това означава, че нашият процес на вземане на решения насърчава инвестициите в страните с най-труден инвестиционен климат. Класираме страните (и отделните щати в случая на Индия) въз основа на тяхната инвестиционна трудност, която взема предвид мерки като достъп до финансиране, лекота на правене на бизнес и БВП на глава от населението.

На какви бизнес сектори даваме приоритет

Инвестиции в сектори, където растежът води до работни места. Даваме приоритет на секторите, в които растежът води до работни места – нашият процес на вземане на решения подрежда секторите въз основа на вероятността да създадат работни места.
Консултантските ни екипи включват експерти по продукти и сектори, които търсят бизнеси с най-голям потенциал за въздействие, независимо дали чрез способността им да се развиват и създават работни места, да се справят с липсата на инфраструктура, да повишат ефективността или да увеличат възможностите за по-бедните части на обществото.
Тези приоритетни сектори са:

Финансови услуги

Ние предоставяме консултации на инвеститорите с опит в сектора на небанкови специализирани финансови институции и приемаме подобна стратегия на някои от по-трудните пазари. Финансирането по веригата на доставки за малки предприятия и финансирането на проекти на достъпна цена са други области в обхвата на нашия интерес.

Енергетика и инфраструктура

Нашият фокус е върху сектора на възобновяемата енергия и малките енергоснабдителни единици.

Здраве

Ние се стремим да подкрепяме и да си сътрудничим с конкретни видове компании, включително иновативни доставчици, които представят нови лечения на пазара; или доставчици на медицинско оборудване; производители и дистрибутори на фармацевтични и медицински продукти. Ние също се интересуваме от доставчици на здравни услуги, които могат да разширят дейността си в по-бедни региони.

Производство

Ние извършваме инвестиционни консултации както в производствени предприятия, така и във „възможни“ бизнеси, като индустриални паркове и логистични компании. Ние сме склонни да подкрепяме инвестиции директно в по-големи компании и чрез банки или фондове, за да достигнем до по-малки предприятия.

Храни и селско стопанство

Един от нашите приоритети е подкрепата на бизнеса, който ще отговори на нарастващото вътрешно търсене на храни в Африка, Близкият изток и Южна Азия. В състояние да подкрепим най-добре представящите се управленски екипи на пазара, както и инвестиции в търговски неустойчиви страни и подсектори, където бихме могли да постигнем реално въздействие върху развитието.

Строителство и недвижими имоти

Нашият фокус за консултиране на нови инвестиционни проекти за достъпни жилища и логистика. Ние също така подкрепяме мащабни проекти за градско развитие и строителни проекти в секторите търговия на дребно и хотелиерство.

Образование

Фокусираме се върху компании, които понижават цените или подобряват качеството. Особено сме заинтересовани от нови идеи, които осигуряват по-достъпно образование и могат да бъдат възпроизвеждани в мащаб. Ние също сме заинтересовани да подкрепим компании, които работят с правителствата за подобряване на качеството на образованието в публичния сектор.

Manufacturing

We do investment consultancy in both manufacturing businesses and ‘enabling’ businesses, such as industrial parks and logistics companies. We tend to support investments directly in larger businesses, and through banks or funds to reach smaller enterprises.

Нашият подход към инвеститорите

Дългосрочни инвеститори

Ние предоставяме консултации на инвеститори, които оперират от собствения си баланс, което означава, че можем да предприемем дългосрочен и гъвкав подход, когато е необходимо. В състояние сме да застанем твърдо с бизнеса в трудни времена, защото знаем, че успехът може да отнеме време.

Отговорен инвеститор

От опит знаем, че само пари не са достатъчни, за да се развие страхотен бизнес. Затова инвестираме нашето време и опит в разрешаване и на въпросите относно екологичният, социаленият и бизнес интегритет. Ние можем да ръководим и да отделим конкретни ресурси за работа в тези области, и можем да помогнем за привеждането на проект или бизнес към международните стандарти.

Търговски подход

Бързи и отзивчиви, ние подхождаме с търговско отношение към оценката и анализа на риска. Провеждаме седмични и месечни инвестиционни комитети (срещи), и опростен процес на одобрение.
Меню